Ogrzewanie rynien dachowych

Ogrzewanie rynien dachowych

Zimy, choć ostatnimi czasy mało mroźne, to jednak wciąż pozostaje zagrożenie wynikające chociażby z zalegającego śniegu. Topniejący śnieg spływający z dachu do rynien, gdzie ponownie może zamarznąć może stanowić niebezpieczeństwo zarówno dla przechodniów jak i dla samych budynków i ich elewacji. Dlatego też ogrzewanie rynien, ogrzewanie wpustów dachowych, czy też ogrzewanie rzygaczy to doskonały sposób na zniwelowanie tego typu problemów w okresie zimowym.

Na czym polega ogrzewanie rynien dachowych?

Ogrzewanie rynien polega na zamontowaniu w nich instalacji. Do tego celu wykorzystuje się często kable rezystancyjne lub kable samoregulujące, które rozkłada się na podobnej zasadzie tak w rynnach jak i rurach spustowych. Różnica polega na tym, że kable rezystancyjne wymagają dodatkowych elementów montażowych jak chociażby klipsy do rynien czy zawieszki do łańcucha, zaś kable samoregulujące montowane są wykorzystując zawieszki rynien. Na etapie montowania kabli należy pamiętać aby ich ze sobą nie krzyżować ani nie skracać. W przypadku ogrzewania rur spustowych, gdzie zakończeniem jest instalacja podziemna, należy zakończyć poniżej gruntu. Sam dobór materiałów na ogrzewanie rynien jest bardzo istotne i czynnikiem decydującym mogą być ogólne warunki klimatyczne, czy miejsce montażu i wymiary całej instalacji. Moc grzewczą, o odpowiedniej sile, uzyskuje się poprzez kilkukrotne przeprowadzenie kabli wzdłuż rynien. Przyjęto ogólną zasadę, że w przypadku ogrzewania rynien, mających średnicę do 120 mm, należy użyć 36W/mb rynny. W momencie większej średnicy rynny od 150 do 200 mm należy dostarczyć moc 50-60W/mb.

Decydując się na kable rezystancyjne należy dokładnie wymierzyć długość rynny i pomnożyć wynik dwukrotnie, aby dokładnie określić ile materiału i akcesoriów montażowych potrzebujemy do wykonania ogrzewania. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kabli samoregulujących jednak tutaj warto zainwestować w kable z izolacją teflonową, gdyż bliskie sąsiedztwo w powierzchniami bitumicznymi nie jest wskazane.

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe posiada dwa sposoby sterowania. Pierwszy z nich polega na odpowiednim pomiarze temperatury otoczenia zaś drugi na temperaturze i wilgotności. Różnica jest także w kosztach takiego samej eksploatacji. Zdecydowanie korzystniejszą opcją jest sterowanie na podstawie temperatury i wilgotności, gdzie system zostaje uruchomiony dopiero wówczas gdy temperatura osiągnie stopień ustalony na urządzeniu a na rynnach pojawi się wilgotność. Drugi sposób, czyli sterowanie tylko na podstawie temperatury często się nie sprawdza, gdyż bez względu na panujące warunki atmosferyczne system zawsze będzie się uruchamiał zwykle w przedziale temperatur +3 do -3 stopni. Wybór wydaje się prosty dlatego postaw na ogrzewanie rynien dachowych i dobierz odpowiednie elementy dachowe dla swojego domu.